panel linux

Darmowy Panel Hostingowy i VPS VESTA to rozwiązanie o otwartym kodzie źródłowym, do przyłączenia na dedykowanym serwerze VPS lub w Chmurze AWS. Panel ten, pozwala na konfigurację kont użytkowników i przypisanie im zasobów serwera, a także konfigruację usług takich jak serwer WEB, poczta elektroniczna, serwer DNS, serwer Bazy Danych oraz zadania w CRON i Backup. VESTA to całkowicie bezpieczne rozwiązanie, posiadające ochronę Antywirus i antyspamową.

www: https://vestacp.pl/